INFO UITZENDKRACHTEN

Achtergrondinfo voor
uitzendkrachten
Ben je op zoek naar een baan? Je weet niet precies hoe het werken via een uitzendbureau gaat? Of heb je als uitzendkracht nog altijd onbeantwoorde vragen?

Als werkzoekende of uitzendkracht krijg je hier meer informatie over vacatures, TUSOTRA en onze werkwijze.
Inschrijven

Om in aanmerking te komen voor de openstaande vacatures, moet je bij ons ingeschreven staan. Inschrijven kan online op deze site. Daarna langskomen voor een kennismaking met onze Recruitment Consultants kan natuurlijk altijd.

Persoonlijk inschrijven kan ook. In dat geval zal een van onze Recruitment Consultants een intakegesprek met je voeren en zaken doornemen zoals je persoonlijke gegevens, je CV, interesses, ambities en passende vacatures. Dan maken wij ook een foto voor in je electronisch dossier. Uiteraard is die uitsluitend voor intern gebruik.
Je CV kan je van tevoren mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of meenemen naar het intakegesprek. Het is ook handig om relevante diploma's en certificaten bij je te hebben. Tot slot: vergeet niet een geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) naar het gesprek mee te nemen.

CV

Een goed CV (curriculum vitae) is zeer belangrijk in je zoektocht naar een baan. Het bevat namelijk uitgebreide informatie over wie je bent, wat je kunt en wat je hebt gedaan. Daarom raden wij iedereen aan om met een zelfgemaakte CV te komen inschrijven.

Je CV gaat in op:
– persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboorteplaats, burgerlijke staat etc.
– doelstellingen
– opleidingen
– cursussen
– taalvaardigheid
– computervaardigheid
– werkervaring
– referenties
– gewenste baan

In de praktijk merken wij dat CV’s vaak belangrijke informatie missen. Hier enkele links naar websites met informatie over het maken van een CV:
www.carrieretijger.nl
www.intermediair.nl
www.123brief.nl
www.wikihow.com
www.exampleresumes.org

Je kunt ook een voorbeeld CV als richtlijn gebruiken.

Vacatures open

Hieronder, ingedeeld naar bedrijfscategorie een selectie van de vacatures die op dit moment nog bij ons openstaan.

DETAILHANDEL
»  1. Chauffeur – LTS (0124-0692)

ELEKTRISCHE INSTALLATIEBEDRIJVEN
»  2. Electromonteur – LTS (1201-0613)
»  3. Glasvezellasser – MTS (0115-0629)
»  4. Technician – MBO (0215-0698)

GRAFIES ONTWERPBUREAUS
»  5. Graphic designer – HBO (0219-0699)

HOTELS EN MOTELS
»  6. Inkoper – HBO (0205-0697)
»  7. Koelmonteur – LTS (0123-0682)

Interesse in één van deze functies? Neem contact op met onze Recruitment Consultants via telefoonnummer +5999 465-6914/465-6915 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hier online inschrijven is ook mogelijk.

Sollicitatietips

Inschrijven bij TUSOTRA is pas het begin. Als werkzoekende kan je zelf nog heel veel doen. Wat kan je verder doen bij het zoeken naar werk?
Enkele sollicitatietips:
 • lees personeelsadvertenties in de krant aandachtig en laat je niet afschrikken door 'creatieve titels'. Heb je twijfels over de inhoud van een functie, bel het bedrijf of het uitzendburo voor een duidelijke omschrijving;
 • heb je na het lezen van een personeelsadvertentie vragen over de functie, contactpersoon of iets anders. Bel dan het bedrijf voor meer informatie. Dit is voor het bedrijf meteen een bewijs dat je ondernemend bent;
 • als je niet weet aan wie je je sollicitatiebrief moet richten, bel dan het bedrijf om de naam en functie van de juiste persoon te achterhalen;
 • ga bij alle uitzendburo’s langs als je op zoek bent naar een baan. Hoe meer mensen voor je zoeken des te groter de kans dat je inderdaad je gewenste job vindt;
 • vergeet niet: het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Zorg dus dat de lezer na het lezen van je sollicitatiebrief echt geïntereseerd raakt in jou;
 • een goede sollicitatiebrief beperkt zich tot hoofdzaken, bevat geen taalfouten en ziet er keurig verzorgd uit. De brief gaat in op uw motivering, opleiding, ervaring, prestaties en vaardigheden.
Voor meer sollicitatietips kijk bijvoorbeeld op:
http://www.Intermediair.nl

Bemiddeling & coaching

Onze dienstverlening naar de werkzoekende gaat verder dan bemiddelen voor een baan. Als een werkzoekende eenmaal aan het werk is zullen we die zoveel mogelijk begeleiden en coachen.
Doel daarvan is een goede vervulling van de opdracht en een positieve ervaring bij de uitzendkracht. Zo krijgt hij wellicht de kans tot een direct dienstverband met de opdrachtgever.
Het geeft ons voldoening als een uitzendkracht bij een opdrachtgever in directe dienst kan treden.

Uitzendcontract

Als je via Tusotra aan de slag gaat ben je formeel bij ons in dienst. Daarom sluiten we met jou een uitzendovereenkomst vanaf de eerste dag.
In deze overeenkomst, met karakter van een arbeidsovereenkomst staat wat je rechten en plichten zijn gedurende de periode waarin je via Tusotra werkt.

De wet zegt dat je maximaal 1 jaar via ons in dezelfde functie bij dezelfde opdrachtgever kan werken. Daarom zijn onze uitzendovereenkomsten maximaal 1 jaar geldig.

Loon

Tusotra betaald salarissen uit op basis van een uurloon. De uitzendkracht wordt dus per gewerkt uur uitbetaald.

In de praktijk zal de loon van de uitzendkracht gebaseerd zijn op de combinatie van opleidingsniveau, werkervaring, laatste loon, gewenst loon en natuurlijk de financiële ruimte die de opdrachtgever ons biedt.

Feest- & vakantiedagen

Als je via Tusotra werkt krijg je bij officiële feestdagen uitbetaald als je op die dag normaliter zou hebben gewerkt. Als je op een officiële feestdag echt werkt, krijg je die dag 250% van je loon.

Verder heb je recht op 15 doorbetaalde vakantiedagen per jaar als je een hele jaar werkt. Deze vakantiedagen bouw je op naar ratio van je gewerkte uren. Werk je minder, dan reserveer je minder dagen. Per volledig gewerkte quincena (80 uur) bouw je 0,58 vakantiedag op. Op je salarisslip staat hoeveel vakantiedagen je op dat moment hebt opgespaard.

Vakantiedagen dien je altijd tijdig aan te vragen bij je supervisor/manager op de werkvloer. Bij akkoord geef je natuurlijk de vakantiedagen ook tijdig aan ons door.

Bij de 1ste uitbetaling in de maand december betalen wij alle niet opgenomen vakantiedagen over het lopend jaar uit.

Als een uitzendkracht ziek is

Uitzendkrachten van Tusotra worden voor ziekte en ongevallen verzekerd bij de SVB.
Als de uitzendkracht, door ziekte, niet kon gaan werken krijgt hij 80% van het normale loon uitbetaald aan de hand van aantekeningen van de SVB-controledokter.

Om voor doorbetaling in aanmerking te komen moet hij:
– op de eerste ziektedag bij Tusotra een gele SVB-dokterskaart ophalen en ermee naar de huisarts gaan;
– op de derde ziektedag naar de SVB gaan voor dokterscontrole; en
– door de SVB-controledokter voor tenminste 4 dagen arbeidsongeschikt zijn verklaart.

Natuurlijk moet de uitzendkracht niet vergeten ons een kopie te geven van de SVB-dokterskaart met aantekeningen zodat wij kunnen zien over hoeveel uren precies de ziekte doorbetaald moet worden.

Een bedrijfsongeval wat dan?
Er is sprake van een bedrijfsongeval als het ongeval gebeurd is bij arbeidshandelingen of handelingen die een direct gevolg daarvan zijn. Bovendien moet verdere arbeid onmogelijk zijn en (para)medische ingreep noodzakelijk.

In dergelijk geval krijgt de uitzendkracht 100% van het normale loon doorbetaald vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarde is wel dat hij:
– een 'SVB-bedrijfsongevallenformulier' invult en daarmee naar de huisarts of behandelend arts gaat; en
– het 'SVB-bedrijfsongevallenformulier' voorzien van aantekeningen van de huisarts of ander behandelend arts, binnen 2 dagen na het ongeval bij de SVB-controledokter afgeeft.

Urendeclaratie & uitbetaling

De uitzendkracht wordt uitbetaald volgens de uren die door hemzelf op urendeclaratieformulieren zijn ingevuld. Wij krijgen het originele formulier (via email, fax of persoonlijk langsbrengen). De uitzendkracht houd zelf een kopie en laat ook een kopie bij de opdrachtgever achter.
Op het formulier staan:
 • de normale, overtime, weekeinde en op een feestdag gewerkte uren;
 • naam en handtekening van de uitzendkracht; en
 • naam, handtekening en stempel van de opdrachtgever.
Onze Recruitment Consultants leggen precies uit hoe je de urendeclaratieformulier moet invullen.

Voor een tijdige verwerking moeten de formulieren uiterlijk op de maandagmiddag voor de uitbetaaldag bij ons binnen zijn. Ook moet je ons een bankrekening geven want Tusotra betaald salarissen uitsluitend via de bank uit. Dat gebeurd eens in de twee weken (quincena) op vrijdag. Je ontvangt dan het loon over de twee voorgaande weken. De details staan op je salarislip.

Heb je nog geen bankrekening? Geen paniek! Vraag ons om een werkgeversverklaring waarmee je bij een bank een salarisrekening kunt openen.

Stoppen met je uitzendbaan

Het grootste voordeel van een uitzendbaan is de flexibiliteit. Je hebt als uitzendkracht meer vrijheid om direct andere uitdagingen aan te gaan. Toch raden we je aan om op tijd aan te geven dat je met een uitzendopdracht wilt stoppen. Zodoende behoud je een goede naam en hebben wij tijd om een vervanger te zoeken.

Wanneer je stopt krijg je bij de eerstvolgende quincenabetaling alle resterende opgespaarde vakantiedagen op je rekening gestort. Uiteraard worden ook eventuele nog onbetaalde uren met je afgerekend.

Ben je later weer beschikbaar? Laat het ons dat even weten met een telefoontje of een bezoekje om bij te praten.

0
betaalde vrije dagen per jaar
0
lokale opdrachtgevers
0
% gemiddeld meer dan minimumloon
0
% doorstroom vaste baan

Waarom TUSOTRA

Een uitzendbaan is een springplank naar een carrière.

 • Begeleiding & coaching bij sollicitatie
 • Meeste vacatures direct op website
 • Altijd een duidelijke arbeidsovereenkomst
 • Uitgebreide salarisstrook direct bij uitbetaling loon
 • 100% compliance met de belastingdienst en SVB