INFO OPDRACHTGEVERS

Achtergrondinfo voor
opdrachtgevers
De snelle oplossing voor de personeelsbehoefte van een groeiende organisatie. Tegelijkertijd de juiste partner om risico's te verminderen als uw organisatie onder druk staat.
Kortom: de diensten van een uitzendbureau zijn ideaal voor alle organisaties in beweging.

Lees hieronder meer over ons aanpak.
Aanmelden vacature

Aanmelden van een vacature kan altijd telefonisch of per e-mail. In een gesprek kan de opdrachtgever ons het profiel van de vacature schetsen. Belangrijke gegevens zijn  de eisen betreffende onder andere opleidingsniveau, studierichting, werkervaring en persoonlijke kenmerken.
Een uitgebreide profiel van de vacature, schatting van de duur van de uitzendperiode en salarisindicatie kunt u dan per email naar ons opsturen. Hoe meer specifieke informatie wij hebben, des te beter onze selectie van kandidaten.

U kunt een vacature ook via dit formulier aanmelden.

Opdrachtbevestiging

Wanneer het duidelijk is welke kandidaat zal starten, ontvangt u van ons een schriftelijke opdrachtbevestiging met daarin onder meer de naam van de uitzendkracht, functie, tarief en startdatum.
Eénmaal de opdrachtbevestiging door Tusotra en de opdrachtgever voor accoord ondertekend is, is de samenwerking officieël een feit.

De opdrachtbevestiging is dus eigenlijk het contract tussen Tusotra en de opdrachtgever aangaande een uitzendkracht of een groep uitzendkrachten.

Tarief, urendeclaratie & factuur

Onze uurtarieven zijn maatwerk en hangen af van de functie-eisen. Het uurtarief wordt in een offerte voorgesteld en behelst altijd het uurloon plus een vaste factor voor loon- en administratiekosten en dienstverlening.

Urendeclaratie en factuur
TUSOTRA factureert volgens de gegevens op de urendeclaratieformulieren. Let op: wij factureren alleen de gewerkte dagen. Feestdagen en opgebouwde vakantiedagen worden echter normaal uitbetaald!

Aan elk factuur voegen wij een kopie van de urendeclaraties en een duidelijke specificatie toe. Op de specificatie staan o.a.:
• factuurperiode;
• gegevens van de uitzendkracht;
• tarief & gewerkte uren;

Facturen worden tweewekelijks opgemaakt en kennen een betaaltermijn van 7 dagen.

Verzekering, belasting en premies

Tusotra houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen inzake ziekte- en ongevallen verzekering, belastingen en sociale premies.
De inhouding aan loonbelasting is afhankelijk van ondermeer: je uurloon, aantal gewerkte uren, burgerlijke staat en gezinssituatie. In normale gevallen moet de uitzendkracht verder rekening houden met inhoudingen voor AOV/AWW, AVBZ en BVZ. De actuele percentages staan natuurlijk op de loonstrook.

Meer informatie daarover is direct bij de belastingdienst verkrijgbaar.

Videopresentatie

Binnenkort zal het mogelijk zijn om hier korte interviews te zien met een selectie van de talentvolle werkzoekenden die via TUSOTRA beschikbaar zijn.

Selectieproces

Wij zoeken de 'Best man for the job'. In een intakegesprek gaan onze Recruitment Consultants dieper in op de motivatie en belangstelling van de uitzendkracht.
Informatie uit het intakegesprek, de CV en de functieprofiel bepalen samen of wij een uitzendkracht voor een bepaalde vacature voorstellen.

Meestal doen wij een voorselectie waarna de opdrachtgever zelf beslist wie de vacature mag invullen. Online aanmelden van een vacature is natuurlijk mogelijk! Indien gewenst kunt u dan een functieprofiel document via het online aanmeldformulier naar ons doorsturen.

Background checks & tests

Op verzoek van de opdrachtgever zal TUSOTRA extra referenties natrekken in binnen- en buitenland. Indien gewenst kan TUSOTRA kandidaten ook testen op de beheersing van diverse praktische vaardigheden die voor een bepaalde functie gewenst zijn.

Iemand in dienst nemen

Na zes maanden uitzending kan de opdrachtgever de uitzendkracht kosteloos overnemen. In het geval dat de opdrachtgever eerder tot overname beslist, vragen wij een éénmalige vergoeding.

Deze vergoeding zal een percentage zijn van het basismaandtarief (basismaandtarief = uurtarief x 173,33 werkuren)

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de reeds gewerkte periode. Hoe meer maanden de uitzendkracht al gewerkt heeft, des te lager de éénmalige vergoeding.

Bel ons voor meer informatie hierover.

Opzeggen opdracht en/of kracht

In de meeste gevallen wordt de uitzendperiode vooraf bepaald. De uitzendperiode is flexibel, maar de wettelijke maximale duur in dezelfde functie bij dezelfde opdrachtgever is één jaar.

Bij uitzending kennen we geen officiële opzegtermijn. Wel stellen we het op prijs als er minimaal 5 werkdagen vóór beëindiging van de werkzaamheden, TUSOTRA en eventueel de uitzendkracht direct, hiervan op de hoogte wordt gesteld.

0
kandidaten
0
lokale opdrachtgevers
0
kandidaten MBO+ nivo
0
% doorstroom vaste baan

Waarom TUSOTRA

TUSOTRA is tevreden als opdrachtgever èn uitzendkracht dat zijn.

  • Duidelijke offertes en contracten voor opdrachtgevers
  • Transparant tariefsstructuur
  • Voldoende check arbeidsverleden van kandidaten
  • Altijd een duidelijke arbeidsovereenkomst
  • Uitgebreide salarisstrook direct bij uitbetaling loon
  • 100% compliance met de belastingdienst en SVB